برای اطلاع از لیست اجرت ها و قیمت قطعات فایل های زیر را دانلود کنید

لیست قیمت قطعات
اجرت خدمات